Skip to main content

Profil spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa profesionálnou inštaláciou elektronických zabezpečovacích a kamerových monitorovacích systémov. Naša spoločnosť poskytuje komplexné riešenie bezpečnostných systémov. Pomôžeme Vám ochrániť Vaše súkromie, zabezpečiť firmu alebo domácnosť.

Spoločnosť Real Security, s.r.o. bola založená na Slovensku v roku 2013. Stali sme sa dynamickou a neustále sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá vznikla so zámerom profilovať sa ako férový a cenovo výhodnejší poskytovateľ zabezpečovacích systémov s predsavzatím poskytovať výhradne kvalitné a spoľahlivé riešenia pre spotrebiteľov, ktorí vedia oceniť kvalitu a profesionálne riešenia. Aj preto sa špecializujeme výhradne na produkty od renomovaných výrobcov ako je Paradox, Jablotron, Optex, Dahua, Avigilon, Hikvision a iné.
 
Vďaka špičkovej kvalite poskytovaných služieb a technickej zdatnosti nášho servisného tímu sa rýchlo rozvíjame. Našim zákazníkom vychádzame v ústrety, prispôsobujeme sa ich požiadavkám v maximálne možnej miere, o čom svedčí ich spokojnosť a pozitívne referencie, ktoré sú našou prioritou. Naše úspechy sú založené na znalostiach, vedomostiach a odbornosti našich zamestnancov. Kvalifikovaní, odborne zdatní a lojálni zamestnanci sú hlavným aktívom našej spoločnosti a preto venujeme značnú starostlivosť ich výberu a ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu.

Ponuku firmy tvorí:

 • Poradenská a odborná činnosť, bezpečnostné posúdenie a analýzy​
 • Vypracovanie štúdií a projektov
 • Komplexné dodávky a montáže
 • Servis a revízia

Vykonávame:  dodávku , montáž a servis

 • CCTV – Kamerové monitorovacie systémy
 • EZS – Elektronické zabezpečovacie systémy
 • EPS – Elektronické požiarne systémy
 • HSP – Hlasové signalizácie požiaru
 • Dochádzkové systémy na kontrolu dochádzky zamestnancov
 • Prístupové systémy na kód – kartu a biometrické na odtlačok prsta
 • Štruktúrované kabeláže a káblové televízne rozvody
 • Videovrátniky a dorozumievacie systémy pre bytové komplexy
 • Zváranie optických vlákien a budovanie optickej siete
 • Elektrické pohony na krídlové brány

Režim práce s informáciami – režim utajenia

Všetky činnosti vo firme, týkajúce sa bezpečnostných systémov podliehajú stanovenému režimu diskrétnosti. Dokumentácie sú spracované obmedzeným okruhom pracovníkov a neprístupne uložené v archíve spoločnosti. Po dohode je všetka dokumentácia poskytnutá objednávateľovi. Všetci pracovníci, podieľajúci sa na vypracovávaní projektovej dokumentácie, montáží i servise sú preverení z hľadiska ich občianskej bezúhonnosti.

 

Informácie o platnej legislatíve bezpečnostných systémov

Naša spoločnosť je vlastníkom licencie na prevádzku technickej služby , predaja a montáži  bezpečnostných systémov a vlastníkom certifikátov o školeniach a montáž bezpečnostných systémov.

 

NAŠI PARTNERI

Neváhajte a dajte si nami vypracovať bezplatnú cenovú ponuku na zabezpečovaciu techniku.