Skip to main content

Audio – Videovrátnik

Audio – video vrátniky su využívané na komunikáciu medzi osobami vstupujúcimi do objektu a osobami, ktoré v objekte sídlia alebo pracujú – domové vrátniky. Hlavnými prvkami systému je vstupná jednotka inštalovaná pri bráne alebo vstupných dverách a telefón či monitor nachádzajúci sa na vhodnom mieste vo vnútri objektu.

Zatlačením tlačítka na vstupnej jednotke (zvonček) sa aktivuje zvuková oznamovacia signalizácia na telefóne, v prípade monitora sa zobrazí aj obraz z kamery vstupnej jednotky. Zdvihnutím slúchadla telefónu či stlačením príslušného tlačítka sa aktivuje obojsmerná hlasová komunikácia. Dôležitou vlastnosťou vrátnikov je možnosť diaľkového ovládania elektromagnetického zámku. Samozrejme toto predpokladá mať na vstupnej bráne alebo dverách z vonkajšej strany  inštalovanú namiesto kľučky ‘guľu’.  Komunikácia medzi 2 účastníkmi je buď audio – v tom prípade ide o audiovrátnik alebo audio + video – v tom prípade ide o videovrátnik.

NAŠI PARTNERI

Navštívte našu predajňu kde Vám predvedieme videovrátniky aj s možnosťou preskúšania.