Skip to main content

Prístupový systém

Základnou požiadavkou efektívnej kontroly vstupov je identifikácia a autorizácia osôb. Systém kontroly vstupu zabezpečuje kontrolovaný vstup osôb do chránených častí objektu – pre každú osobu samostatne – na základe prideľovaných prístupových oprávnení.

Identifikácia je realizovaná priradením identifikačného prostriedku osobe, alebo vozidlu v riadiacom programovom vybavení. Autorizácia osôb môže byť prostredníctvom viacerých identifikátorov, ako napr. čipová karta, alebo biometrický údaj. Modularita SKV zabezpečuje možnosť postupného budovania komplexného identifikačného systému.

 

Čítacie jednotky – ČJ sú zapojené v sieti ČJ s nadriadeným riadiacim centrom, ktoré v nepretržitom on-line režime podľa stupňa bezpečnosti spracováva a vyhodnocuje načítané údaje. ČJ po identifikácii osoby v rámci autorizácie rozhodne o oprávnenosti požiadavky o vstup na základe vopred nadefinovaných pravidiel. Informácie k autorizácii získavajú ČJ on-line z riadiaceho programového vybavenia, alebo priamo z pamäte čítacej jednotky. 

Riadiace programové vybavenie umožňuje nielen definovať, kto môže prechádzať konkrétnym miestom v rámci SKV, ale aj časovo, alebo počtom prechodov limitovať povolenie prechodu. Riadiace programové vybavenie je možné rozšíriť o ďalšie nadstavbové moduly, v ktorých sa využíva totožný identifikačný prostriedok:

  • Monitorovanie stavu ČJ a ďalších pripojených periférnych zariadení
  • Prítomnosť osôb v objekte
  • Stravovací systém
  • Dochádzkový systém
  • Systém návštev
  • Evidencia vozidiel
  • Parkovací systém

Všetky prechody realizované cez ČJ sú evidované v databáze riadiaceho programového vybavenia pre prípadné dodatočné dokumentovanie pohybu osôb, alebo vozidiel. Archivované záznamy je možné s možnosťou filtrácie exportovať do súboru, alebo tlačiť v papierovej podobe do pripravených tlačových zostáv.

Pre zvýšenie úrovne zabezpečenia objektu je vhodné systém SKV používať v súčinnosti s ďalšími systémami ochrany objektov (centrálny monitorovací systém,  poplachový systém hlásenia narušenia PSN,  systém priemyselnej televízie  CCTV  a elektrická požiarna signalizácia  EPS).​

NAŠI PARTNERI

Navštívte našu predajňu kde Vám predvedieme prístupové systémy aj s možnosťou preskúšania.