Skip to main content

Elektronický zabezpečovací systém – EZS

Moderná technika poskytuje nezvyčajné možnosti riešenia ochrany objektov a ľudí pred ohrozením a poskytuje mnoho variant riešenia ochrany. Tak vzniká nová špecializácia manažmentu, ktorý musí voliť optimálne kombinácie, minimálne možné riziko a hlavne nájsť efektívny systém súčinnosti modernej techniky s človekom.

Úlohou poplachového systému je včasná signalizácia nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu o vniknutie do objektu (stráženého priestoru), alebo nežiaducej činnosti narušiteľa. EZS pôsobí aj preventívne. Viditeľnosť niektorých komponentov má odradiť páchateľov od pokusov vniknutia do objektu.

EZS pozostáva z účinných a spoľahlivých komponentov a systémov, ktoré sú schopné chrániť vymedzené priestory pred útokom, či vlámaním. Samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdanie tejto informácie zodpovednej osobe, alebo osobám. Na zistenie nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu o vniknutie do objektu slúžia moderné detektory, schopné identifikovať pohyb, rozbitie skla, otvorenie okna a dverí, ale aj pokusy o sabotáž komponentov EZS. Riadiacim prvkom celého systému je ústredňa EZS, ktorá vyhodnocuje poplachové udalosti z jednotlivých detektorov. Súčasťou ústredne je zálohovaný zdroj, ktorý zabezpečuje funkčnosť EZS aj v prípade výpadku elektrického prúdu.

Systém EZS umožňuje rôzne formy pripojenia na centrálny monitorovací systém, pult centrálnej ochrany, prípadne mobilný telefón, a tak zasielať informácie o stave objektu priamo na políciu, súkromnú bezpečnostnú službu, alebo iné definované miesto.

Systémy EZS sú modulárne a umožňujú rozširovanie systému aj v budúcnosti. Moderné systémy EZS sú adresné, teda obsluha dostane presnú informáciu o tom, ktorý detektor vyvolal poplachový stav. Vďaka tejto vlastnosti je možné monitorovať pohyb páchateľa v objekte, a tým koordinovať zásahovú skupinu a vykonať efektívny zásah.

Systém EZS slúži k signalizácii nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu, ale nezabráni vniknutiu do objektu. Preto je vhodné tento systém kombinovať s mechanickými zábrannými systémami (mreže, zámky, bezpečnostné fólie a pod.). Zariadenie EZS je vhodné používať v súčinnosti aj s ďalšími systémami ochrany objektov (centrálny monitorovací systém, systém priemyselnej televízie – CCTV, systém kontroly vstupov – SKV, elektrická požiarna signalizácia – EPS), čím sa zvýši úroveň zabezpečenia objektu.

Nepúšťajte sa do inštalácie EZS svojpomocne! Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou bezproblémovej funkcie. Uvážte, že sa nejedná o inštaláciu bežného elektrického zariadenia, ale o ochranu Vášho majetku. Správna inštalácia systémov EZS je nutnosťou. Na požiadanie Vám spracujeme konkrétnu ponuku zabezpečenia Vášho domu, kancelárie, firmy, alebo bytu bezplatnou obhliadkou objektu tak, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana pri minimálnych investíciách. V cene inštalácie je aj následná starostlivosť o zákazníka (info linka, servis, revízne prehliadky, zálohovanie naprogramovaných dát EZS počas záruky). Dohodnite si obhliadku objektu na tel. čísle: 0907 204 810 , na základe ktorej Vám vypracujeme cenovú ponuku (aj na viac systémov – viac alternatív). Poskytneme množstvo dôležitých informácii ktoré Vám pomôžu sa rozhodnúť, aké riešenie zabezpečenia je pre Vás najvýhodnejšie.

NAŠI PARTNERI

Navštívte našu predajňu kde Vám predvedieme ponuku EZS výrobkov aj s možnosťou preskúšania.